Inner Patient Department : IPD บริการด้านสัตว์ป่วยใน
 
บริการด้านสัตว์ป่วยใน ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
 
1. หน่วยดูแลสัตว์ป่วยอาการหนัก ICU (Intensive Care Unit) : ให้การดูแลรับฝากสัตว์ป่วยอาการหนัก ที่จะต้องได้รับการตรวจ ดูแล รักษาอย่างใกล้ชิดจากสัตว์แพทย์ และผู้ช่วย ตลอด 24 ชม. เช่น สัตว์ป่วยในภาวะฉุกเฉินต่างๆ, สัตว์ที่อาการหนัก,มีปัญหาคุกคามต่อชีวิตทั้งหลาย,สัตว์รอฟื้นหลังการผ่าตัด, สัตว์ที่หลังผ่าตัดยังคงอยู่ในสภาวะวิกฤติ เป็นต้น 
—    
กระบวนการฆ่าเชื้อห้อง ICU เราใช้กระบวนการฆ่าเชื้อ ที่แตกต่างกันอยู่ 3 แบบตามความเหมาะสม ได้แก่
  1.  การฆ่าเชื้อด้วยวิธีการ Fumigation เป็นการฆ่าเชื้อที่อาจมีสารปนเปื้อนในอากาศ
  2.  การฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ Sodium Hypochlorite ซึ่งสามารถฆ่าได้แม้กระทั่งเชื้อไวรัสที่ทำลายได้ยากด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วไป
  3.  การฆ่าปรสิต เช่น เห็บ หมัด ภายในห้องฝากด้วยการฆ่าเชื้อประเภท Insecticide ที่ผลิตมาเฉพาะ
—    
   กรงฝาก นอกจากนั้นภายในห้อง ICU ยังประกอบไปด้วยกรงสแตนเลสคุณภาพสูง ที่ปิดทึบด้านข้าง พร้อมรูระบายอากาศ เพื่อลดการรบกวนจากสัตว์ป่วยตัวข้างๆ ให้เค้าได้พักผ่อนอย่างเต็มที่อย่างแท้จริง ในขณะที่ยังมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกอีกด้วย
—    เครื่องมืออุปกรณ์ ในห้องประกอบไปด้วยเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับช่วยชีวิต ที่ใช้กับสัตว์อาการหนัก และสัตว์ที่อยู่ในภาวะวิกฤติ ซึ่งจะต้อง
ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และเหมาะสมที่สุด
 
2. หน่วยดูแลสัตว์ป่วยพิเศษ SCU (Special Care Unit) : เป็นหน่วยที่จะให้การดูแลรับฝากสัตว์ป่วยที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ เช่น สัตว์
ที่ยังคงได้รับการดูแลพิเศษหลังการผ่าตัดต่างๆ, สัตว์ที่ต้องทำแผลเป็นประจำ, สัตว์ที่จะต้องป้อนยา หยอดตา และให้การดูแลเป็นพิเศษอื่นๆเป็นต้น
 
3. พื้นที่ตรวจสัตว์ป่วย (Treatment Area) : เพื่อลดการรบกวนสัตว์ป่วย และไห้ได้รับการพักผ่อนสูงสุด ทางโรงพยาบาลได้จัดให้มีพื้นที่สำหรับการตรวจรักษาสัตว์ป่วยแยกออกมาพิเศษจากห้องฝากสัตว์ต่างๆ
—    อุปกรณ์และเครื่องมือ มีการจัดเตรียมเครื่องมือจำเป็นทุกประเภท ตั้งแต่ ตู้ฉุกเฉินที่จะมียาและอุปกรณ์สำหรับช่วยชีวิตต่างๆ ตู้ควบคุมระดับความเข้มข้นของ Oxygen สำหรับสัตว์ป่วยวิกฤติที่ต้องการ Oxygen ในปริมาณสูง, เครื่องควบคุมการให้ปริมาณน้ำเกลือ, เครื่องวัดความดัน, รวมถึงโต๊ะที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับการทำแผล ล้างท้อง ขูดหินปูน และผ่าตัดเล็กได้เป็นต้น
 
4. ห้องฝากสัตว์ป่วยพิเศษ (VIP) : สำหรับคุณเจ้าของ และเจ้าตัวน้อยที่บ้านที่มักไปไหนมาไหนด้วยกันโดยตลอด ในช่วงเวลาสำคัญๆ
ที่เค้าป่วยหลายครั้งที่คุณเจ้าของไม่อยากให้อยู่โรงพยาบาลเลย คิดถึงตลอด ห้องนี้มีไว้สำหรับสัตว์ป่วยที่จำเป็นจะต้องอยู่ดูแลที่โรงพยาบาล โดยมีเจ้าของอยู่เฝ้าได้ด้วยนั่นเอง
  

Copyright by npw-animalhospital.org
Engine by MAKEWEBEASY