ความรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
ศูนย์กายภาพสำหรับสัตว์เลี้ยง
[1 กรกฎาคม 2558 11:23 น.]จำนวนผู้เข้าชม 1307 คน
 
“Nuern Plup Warn Animal  Pet Rehab Center”( NPWC)

ศูนย์กายภาพสำหรับสัตว์
      เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการแพทย์ในส่วนการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายสัตว์เลี้ยงได้ถูกพัฒนาให้ก้าวหน้ามากขึ้นตามเช่นเดียวกับในมนุษย์  แต่เช่นเดียวกันแม้มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีไปมากแค่ไหนก็ตามจำนวนสัตว์ป่วยโรคข้อกระดูก ข้อเสื่อม กล้ามเนื้อและระบบประสาทก็ไม่ได้ลดน้อยลงตาม กลับมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ดังนั้นทางโรงพยาบาลสัตว์เนินพลับหวาน  จึงเปิดบริการ “Nuern Plup Warn Animal  Pet Rehab Center” (NPWC)  ศูนย์กายภาพสำหรับสัตว์ เพื่อการรักษา ฟื้นฟูและป้องกันสมรรถภาพทางร่างกายภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์กายภาพบำบัด โดยมีการเพิ่มการบริการให้ครบวงจร  มีเครื่องมือที่ทันสมัย และอยู่ในพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวเพื่อการรองรับสัตว์ป่วยและเจ้าของให้ได้มากขึ้น

แต่ยังคงมีหลายๆท่านตั้งคำถามว่า ทำไมถึงต้องมีการทำกายภาพบำบัด? เพราะเมื่อก่อนหลังการผ่าตัดก็ไม่เห็นจำเป็นที่จะต้องทำกายภาพ
ใดๆ สัตว์ก็สามารถกลับมาเดินได้ แต่จริงๆแล้วพบว่า การทำกายภาพบำบัดสามารถช่วยให้เกิดการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายที่ได้รับความเสียหาย ทำให้สัตว์เลี้ยงสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
 
กายภาพบำบัดคืออะไร?
       กายภาพบำบัดหรือเวชศาสตร์ฟี้นฟู เป็นอีกสาขาหนึ่งทางการแพทย์ที่ทาง สัตวแพทย์ที่มีการนำมาประยุกต์ใช้ โดยเกี่ยวข้องกับการประเมินและการดูแลสัตว์ที่มีปัญหาสมรรถภาพถดถอยและสัตว์พิการซึ่งไม่สามารถดำเนินกิจวัตรประจำวันได้
โรคที่สามารถใช้การรักษาทางกายภาพบำบัด
     •    ปัญหาโรคกระดูกและข้อ เช่น ข้อสะโพกเสื่อม
     •    ปัญหาโรคทางระบบประสาท
     •    ก่อน-หลังการผ่าตัด เช่น การผ่าตัดสันหลัง  การผ่าตัดกระดูก  การผ่าตัดข้อ
     •    ควบคุมน้ำหนัก
     •    การจัดการเกี่ยวกับแผลชนิดต่างๆ
     •    การจัดการเกี่ยวกับความเจ็บปวด


 
 
การบริการภายใน NPWC
     1.  Hydrotherapy คือ การบำบัดรักษาด้วยน้ำ ซึ่งทาง NPW มีการนำอุปกรณ์ลู่วิ่งน้ำ (Under Water Treadmill) เข้ามาใหม่ล่าสุด อุปกรณ์ชนิดนี้จะมีน้ำช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยการขยายส่วนผิวหน้าของเส้นโลหิตและเพิ่มอุณหภูมิที่ผิวหนังซึ่งจะช่วยลดความเจ็บปวดและกระตุกของกล้ามเนื้อ แรงดันน้ำช่วยลดอาการบวม ด้วยการทำให้ของเหลวในร่างกายไหลเวียนออกจากบริเวณที่บวมแทนที่จะไหลไปยังบริเวณนั้น ทั้งยังเป็นการช่วยบริหารปอดในการทำงานเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของของเหลว การลอยตัวในน้ำช่วยลดน้ำหนักที่กดทับลงตรงข้อ และช่วยเรื่องการทรงตัว ทำให้ลดอาการปวดและทำให้เคลื่อนไหวออกกำลังได้ง่ายขึ้น ทั้งยังช่วยลดแรงตึงที่ข้อทำให้ความปวดขณะเคลื่อนไหว
ลู่วิ่งน้ำมีคุณลักษณะดังนี้ มีขนาดของตัวเครื่อง  ยาว 1.8 เมตร กว้าง 0.86 เมตร และสูง 1.2 เมตร มีความจุน้ำ 1,435 ลิตร   มีสายพานลู่วิ่งน้ำขนาด 0.48  เมตร ยาว 1.6 เมตร ซึ่งสายพานจะเคลื่อนที่เพื่อให้สัตว์เดินในน้ำโดยมีอุปกรณ์ควบคุมความเร็วของสายพาน  นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ความคุมความปลอดภัยตลอดการใช้บริการของสัตว์เลี้ยง

ตัวอย่าง สุนัขที่ได้เข้ารับการทำกายภาพบำบัดด้วยวิธีธาราบำบัดก็คือ น้องปอมปอม สุนัข พันธุ์ปอมเมอเรเนียน เพศผู้ อายุ 6 ปี มีประวัติการกระแทกบริเวณศรีษะ ทำให้สุนัขมีอาการทางสมองและเป็นอัมพาต ทั้ง 4 ขา  สัตวแพทย์ประจำคลินิกระบบประสาทได้ทำการรักษาทางยาจนพบว่าอาการดีขึ้นตามลำดับ แต่สุนัขยังไม่สามารถทรงตัวยืนได้ จึงได้มีการส่งมายังคลินิกายภาพบำบัดเพื่อทำกายภาพบำบัดหลังจากที่อาการในระบบอื่นๆคงที่

โดยเมื่อสัตวแพทย์ประจำคลินิกกายภาพบำบัดได้ทำการประเมินอาการแล้ว ก็เริ่มทำการรักษาโดยการกระตุ้นไฟฟ้าที่กล้ามเนื้อขาหลังทั้ง
2 ข้าง  และให้ลงยืนในน้ำทำให้สุนัขเริ่มมีแรงทรงตัวยืนได้เองในระยะสั้น ๆ  หลังจากนั้นประมาณ 1 สัปดาห์ได้เริ่มให้สุนัขเดินในลู่วิ่งน้ำ
(underwater treadmill) โดยการเดินในครั้งแรก ๆนั้นต้องทำการหัดให้สุนัขเดินโดยช่วยจับให้สุนัขก้าวขา หลังจากนั้นประมาณ 1 สัปดาห์
พบว่าสุนัขเริ่มเรียนรู้และกลับมาใช้ขาได้เพิ่มขึ้นตามลำดับ(รูปที่2,3,4)  ขณะนี้น้องปอมปอมได้รับการรักษามานานประมาณ 1 เดือน พบว่า
สามารถเดิน และทรงตัวได้ดีขึ้น และเริ่มมีการวิ่งได้บ้างแล้วคะ

การทำธาราบำบัดโดยใช้ ลู่วิ่งน้ำ (underwater treadmill) นั้น พบว่า
     -  ลู่วิ่งจะมีน้ำเป็นตัวช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยการขยายส่วนผิวหน้าของเส้นโลหิตและเพิ่มอุณหภูมิที่ผิวหนัง ซึ่งจะช่วยลดความ
          เจ็บปวดและกระตุกของกล้ามเนื้อ
     -  แรงดันน้ำช่วยลดอาการบวม ด้วยการทำให้ของเหลวในร่างกายไหลเวียนออกจากบริเวณที่บวมแทนที่จะไหลไปยังบริเวณนั้น
     -  ทั้งยังเป็นการช่วยบริหารปอดในการทำงานเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของของเหลว
     -  การลอยตัวในน้ำช่วยลดน้ำหนักที่กดทับลงตรงข้อ และช่วยเรื่องการทรงตัว ทำให้ลดอาการปวดและทำให้เคลื่อนไหวออกกำลัง
       ได้ง่ายขึ้น ทั้งยังช่วยลดแรงตึงที่ข้อทำให้ความปวดขณะเคลื่อนไหว
 
นอกจากนี้ในสัตว์ปกติก็สามารถใช้ลู่วิ่งน้ำ (Under Water Treadmill) เพื่อเป็นการออกกำลังกาย เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและเพื่อป้องกันโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกัน

 
     2.  Electrical stimulation คือ การกระตุ้นไฟฟ้า

     3.  Therapeutic ultrasound  คือการนวดด้วยเครื่องอัลตราซาวด์

     4.  Therapeutic exercise  หรือการออกกำลังกายนั่นเอง อุปกรณ์ที่ใช้เช่น ลูกบอล เครื่องกีดขวาง ลู่วิ่งบก

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  “Nuern Plup Warn Animal  Pet Rehab Center”( NPWC) ศูนย์กายภาพสำหรับสัตว์ โรงพยาบาลสัตว์เนินพลับหวาน  โทร 038-406384


 

 
ความรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
- โรคนิ่วในสุนัข [1 กรกฎาคม 2558 11:23 น.]
- การดูแลสุนัขตั้งครรภ์ [1 กรกฎาคม 2558 11:23 น.]
- โรคอ้วนในสุนัข [1 กรกฎาคม 2558 11:23 น.]
- โรคมะเร็ง [1 กรกฎาคม 2558 11:23 น.]
- อาบน้ำน้องแมวไม่ยากอย่างที่คิด [1 กรกฎาคม 2558 11:23 น.]
- จะรู้ได้อย่างไรว่าน้องหมาไม่สบาย [1 กรกฎาคม 2558 11:23 น.]
- พยาธิหนอนหัวใจ [1 กรกฎาคม 2558 11:23 น.]
- โรคลมแดด (Heat stroke) [1 กรกฎาคม 2558 11:23 น.]
- ศูนย์กายภาพสำหรับสัตว์เลี้ยง [1 กรกฎาคม 2558 11:23 น.]
- มาทำหมันให้สัตว์เลี้ยงกันเถอะ [1 กรกฎาคม 2558 11:23 น.]
ดูทั้งหมด

Copyright by npw-animalhospital.org
Engine by MAKEWEBEASY