บทความน่ารู้
เหตุผลที่น้องหมาถูกฉีดยาให้หลับไปตลอดกาล ...
[1 กรกฎาคม 2558 05:05 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3020 คน
 
คงไม่มีการจากลาอะไรจะสะเทือนใจได้เท่ากับ การจากลาอย่างไม่มีวันกลับ แม้ความตายจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต แต่มันก็ยากที่มนุษย์ทุกคนจะทำใจยอมรับได้ สำหรับผู้ที่รักและเลี้ยงสุนัข ที่กำลังมีสุนัขป่วยด้วยโรคร้ายแรง และอยู่ในระยะที่ไม่มีหนทางเยียวยารักษาให้ได้ ทำให้สุนัขต้องได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัส เจ้าของอาจจะเป็นกังวลและสับสน คิดไปต่างๆ นานา “เค้าคงจะทรมานมากเลยสินะ? เราไม่ควรให้เค้าต้องทนทุกข์อย่างนี้เลยใช่มั้ย? หรือเราควรให้เค้าหลับพักผ่อนไปอย่างสบาย?" คำถามเหล่านี้คงจะวนเวียนอยู่ในหัวของเรา จนเมื่อวันนั้นมาถึง ...

เมตตาฆาต คำๆ นี้อาจไม่เป็นที่คุ้นหูของใครหลายคน เมตตาฆาต หรือ การุณยฆาต หรือ ปรานีฆาต ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Euthanasia หรือ mercy killing คำว่า Euthanasia เป็นภาษากรีก (Greek) มาจากคำว่า “eu” แปลว่า ดีงาม (good)  และคำว่า “thanatos”  ซึ่งแปลว่า ตาย (death) การทำเมตตาฆาต จึงเป็นการกระทำหรืองดเว้นการกระทำเพื่อจบชีวิตของสัตว์ โดยให้สัตว์หมดความรู้สึกอย่างรวดเร็วและตายโดยปราศจากความเจ็บปวดและทรมาน ซึ่งการเลือกวิธีการใดจะขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์ เช่น ในสุนัขจะใช้การสูดดมยา หรือใช้การฉีดยาเข้าสู่ร่างกาย ฯลฯ การทำเมตตาฆาตจะต้องอยู่ภายใต้หลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยยึดหลักสวัสดิภาพของสัตว์เป็นสำคัญ 
     ในแต่ละปีมีสุนัขที่ต้องจบชีวิตด้วยการทำเมตตาฆาตจำนวนไม่น้อย จากข้อมูลในปี ค.ศ. 2008 ของสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งสหรัฐอเมริกา (ASPCA) ระบุว่า มีสัตว์เลี้ยงซึ่งรวมทั้งสุนัข แมว และสัตว์อื่นๆ ในศูนย์พักพิงสัตว์แห่งชาติทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา ถูกทำเมตตาฆาตไปกว่า 3.7 ล้านตัวเลยทีเดียว การทำเมตตาฆาตเกิดได้จากหลายสาเหตุ เรามาดูสิว่ามีอะไรบ้าง
 
1. ป่วยด้วยโรคที่ไม่มีหนทางเยียวยาและต้องได้รับทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส
    โรคบางโรคในปัจจุบันยังไม่มีวิธีการหรือหนทางในการรักษาให้หายขาดได้ เช่น โรคมะเร็ง โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจวาย ฯลฯ เมื่อระยะสุดท้ายมาถึง เจ้าของบางคนตัดสินใจให้ทำเมตตาฆาต เพราะทำใจไม่ได้ที่ต้องเห็นสัตว์เลี้ยงของตัวเองต้องทนทุกข์ทรมาน เช่น หายใจลำบากมีน้ำท่วมปอดจากโรคหัวใจ เจ็บปวดรุนแรงจากโรคมะเร็ง ฯลฯ
 
2. ป่วยด้วยโรคติดต่อสู่คนที่เป็นอันตรายร้ายแรงสามารถทำให้คนเสียชีวิตได้
    โรคจากสัตว์สู่คน (Zoonosis) บางโรค เป็นโรคที่ยังไม่มีทางรักษาไม่ว่าจะในคนหรือสัตว์ เมื่อเป็นแล้วจึงทำให้เสียชีวิตได้ การทำเมตตาฆาตจึงเป็นการช่วยให้สัตว์ไม่ต้องทรมานจากโรคที่เป็น ทั้งยังเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไปยังสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ด้วย โรคในสุนัขที่สามารถติดต่อสู่คนได้และยังไม่มีทางรักษา เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคแอนแทรกซ์ ฯลฯ
 
3. ป่วยด้วยโรคเรื้อรังต้องใช้ระยะเวลาในการดูแลรักษายาวนาน
    สุนัขที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษายาวนาน เจ้าของต้องพาไปโรงพยาบาลบ่อยๆ บางท่านอาจเลือกที่จะให้ทำเมตตาฆาต เนื่องจากทำใจไม่ได้ที่ต้องเห็นน้องหมาต้องทนทุกข์ทรมานต่อไปอีกยาวนาน หรืออาจไม่สามารถดูแลสัตว์ป่วยให้ดีได้ แม้ว่าโรคดังกล่าวจะไม่ได้ทำให้สุนัขถึงตายก็ตาม แต่อาจทำให้คุณภาพชีวิตของสุนัขแย่ลง เช่น โรคข้อเสื่อม โรคลมชัก เป็นต้น
 
4. ป่วยด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง
    โรคบางโรคแม้จะมีวิธีการรักษาให้หายได้ แต่อาจมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง หรือเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการรักษาอย่างต่อเนื่องยาวนาน อาจส่งผลกระทบต่อตัวเจ้าของและครอบครัวได้ จึงเป็นเหตุให้เจ้าของบางคนตัดสินใจให้ทำเมตตาฆาตแก่สุนัข
 
5. เป็นสุนัขที่มีปัญหาพฤติกรรม เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์อื่นๆ
    ปัญหาพฤติกรรมในสุนัข เป็นสาเหตุที่ทำให้เจ้าของต้องตัดสินใจจบชีวิตให้สุนัขของตนเอง ในแต่ละปีมีจำนวนไม่น้อย  จากการเก็บข้อมูลของนักวิจัย Malm, K ในสุนัขที่มีปัญหาพฤติกรรมในประเทศสวีเดน ช่วงปี ค.ศ.1999-2000 จำนวน 290 ตัว พบว่า มีสุนัขถูกทำเมตตาฆาตเนื่องจากสาเหตุดังกล่าวถึง 29.7% ซึ่งในจำนวนนี้ มีปัญหามาจากพฤติกรรมก้าวร้าว 51.4% และวิตกกังวล 44.1% อันที่จริงปัญหาพฤติกรรมส่วนใหญ่สามารถบำบัดรักษาได้ ยกเว้นจะมีสาเหตุมาจากระบบประสาทและสมองที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้
 
6. เป็นลูกสุนัขที่เกิดมาพร้อมกับความบกพร่องทางร่างกาย
    ความผิดปกติหรือความพิการมาแต่กำเนิดบางอย่าง ไม่สามารถรักษาหรือผ่าตัดแก้ไขได้ ลูกสุนัขอาจจะต้องทนทุกข์ทรมานในการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคต หรืออาจไม่รอดและมีโอกาสตายก่อนที่จะหย่านม เช่น โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดประเภท Tetralogy of fallot หรือสุนัขที่ไม่มีรูเปิดทวารมาแต่กำเนิด ฯลฯ จึงจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจทำเมตตาฆาต เพื่อให้พ้นจากความเจ็บปวดและทรมานดังกล่าว
 
7. เป็นสุนัขแก่ที่มีความทุกข์ทรมานจากสภาพร่างกายที่ตัวเองเป็นอยู่
    เมื่อสุนัขมีอายุมากขึ้น ความเสื่อมของร่างกายต่างๆ ก็มาเยือน โรคต่างๆ ก็ตามมาให้เห็น ทำให้สุนัขแก่ไม่สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเองได้ เช่น ไม่สามารถลุกเดินได้ ไม่สามารถคุมการขับถ่ายได้ ฯลฯ จึงเป็นสาเหตุให้เจ้าของตัดสินใจให้ทำเมตตาฆาตนักวิจัย George E. Moore และคณะ ได้ทำการการศึกษาข้อมูลย้อนหลังในสุนัขที่ใช้เพื่อการสงครามของกระทรวงกลาโหมแห่งสหรัฐอเมริกา ช่วงปี ค.ศ. 1993-1996 จำนวน 927 ตัว ที่ถูกทำเมตตาฆาตด้วยเหตุผลต่างๆ พบว่าส่วนใหญ่เป็นสุนัขแก่ ที่มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 10.06 ปี
 
8. เป็นสุนัขจรจัด ไม่มีเจ้าของ
    เมื่อปีที่แล้ว (พ.ศ.2555) หลายคนอาจจะได้ยินข่าวที่นาย โถว จื้อ คัง ช่างภาพวัย 37 ปี ได้ถ่ายภาพสุนัขจรจัด ในศูนย์สงเคราะห์สัตว์เถาหยวน กรุงไทเป ประเทศไตหวัน ก่อนที่จะถูกฉีดยาให้หลับ ตามมาตรการที่กำหนดไว้ว่า หากไม่มีเจ้าของมาติดต่อทางศูนย์ฯ ภายใน 12 วัน สุนัขจะถูกกำจัดทิ้ง วิธีการนี้ยังคงมีใช้กันอยู่ในหลายประเทศ และบางครั้งในศูนย์สงเคราะห์สัตว์ที่มีสุนัขจำนวนมากๆ ยากต่อการจัดการ อาจเลือกใช้การทำเมตตาฆาต มาคัดทิ้งสุนัขที่ป่วยด้วยโรคติดต่อร้ายแรง เช่น โรคลำไส้อักเสบติดต่อ โรคไข้หัดสุนัข โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไปยังสุนัขตัวอื่นๆ ด้วย
 
9. เป็นสุนัขที่ใช้ในการทดลอง
    เราใช้สุนัขเป็นสัตว์ทดลองทั้งด้านงานวิจัย งานทดสอบ และงานสอนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการศึกษาวิจัยบางอย่างอาจจำเป็นต้องทำเมตตาฆาตไม่ว่าจะก่อน ระหว่าง หรือหลังจากการศึกษา เช่น สุนัขที่มีความผิดปกติทางร่างกาย เมื่อเราได้ทำการศึกษาความผิดปกติเสร็จสิ้นแล้ว ก็จะถูกทำเมตตาฆาต เพื่อไม่ให้ต้องทนทุกข์ทรมานจากความผิดปกติที่เป็น ฯลฯ ซึ่งจะกระทำภายใต้กรอบของจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง โดยมีคณะกรรมการระดับต่างๆ คอยกำกับควบคุมอยู่
 
ข้อพิจารณาในการทำเมตตาฆาตให้กับสุนัข
 
     มันก็เป็นเรื่องยากที่จะตัดสินว่า น้องหมาของเรามาถึงระยะสุดท้ายของชีวิตแล้วหรือยัง เจ้าของบางคนที่ได้ยินคำว่า “มะเร็ง ไตวาย หัวใจล้มเหลว ฯลฯ” อาจตกใจและคิดถึงเรื่องการทำเมตตาฆาต ทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว น้องหมาอาจสามารถอยู่กับเราได้อีกนาน หากได้รับการรักษาและดูแลเป็นอย่างดี ดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจให้ทำเมตตาฆาตกับสุนัข อยากให้ลองพิจารณาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ประกอบด้วยครับ เช่น

     • สุนัขของเราไม่สามารถกินอาหารและน้ำได้แล้ว
     • สุนัขของเราไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ด้วยตัวเองแล้ว
     • สุนัขของเราไม่สามารถขับถ่ายได้ด้วยตัวเองแล้ว
     • สุนัขของเราเป็นสัตว์ป่วยวิกฤติ ที่อยู่ได้ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องช่วยชีวิตเท่านั้น
     • สุนัขของเราไม่ตอบสนองต่อการรักษา ซ้ำร้ายยังมีอาการทรุดลงอย่างต่อเนื่อง
     • สุนัขของเราต้องทนเจ็บปวดอย่างรุนแรงจากโรคที่เป็น แม้ให้ยาแก้ปวดแล้ว ก็ไม่สามารถบรรเทาได้
     • สุนัขของเรามีความผิดปกติที่ไม่มีหนทางรักษา ทำให้การดำรงชีวิตอยู่ต่อไป ก็มีแต่จะสิ้นสภาพการมีชีวิต
     • สุนัขของเราเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องทนทุกข์ทรมานและขาดสวัสดิภาพ
     • สุนัขของเราเป็นโรคติดต่อสู่คนร้ายแรงที่ไม่มีทางรักษาไม่ว่าจะคนหรือสัตว์
     • สุนัขของเรามีปัญหาพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและสัตว์อื่นๆ โดยที่ไม่สามารถใช้วิธีการอื่นใดเข้ามาจัดการได้แล้ว
     • เราไม่สามารถรับภาระค่ารักษาพยาบาลของสุนัขได้ทั้งในขณะนี้และในอนาคต
     • เราไม่สามารถดูแลสุนัขที่ป่วยได้อย่างต่อเนื่องตลอดลอดฝั่ง
        ฯลฯ
 
     โดยอาจจะลองจดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับอาการที่น้องหมาแสดงออกมา ตลอดช่วงเวลาที่เราทำการรักษา ร่วมกับการปรึกษาสัตวแพทย์
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล และคนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องว่า น้องหมายังมีโอกาสรอดหรือไม่ มีหนทางอื่นใดในการรักษาอีกหรือไม่ และคุณหมอได้ทำถูกต้องและเต็มแล้วหรือยัง เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาใช้ในการประกอบการตัดสินใจต่อไปขอบคุณข้อมูลจาก  http://www.dogilike.com/content/vettalk/
 
บทความน่ารู้
- อันตรายจากสัตว์ร้ายที่มากับสายฝน [1 กรกฎาคม 2558 05:05 น.]
- 10 คำถามสุดฮิตของโรคเต้านมอักเสบในสุนัข [1 กรกฎาคม 2558 05:05 น.]
- หยุด !! โรคอ้วนในสุนัข ด้วยหลักโภชนาการอาหารที่ถูกต้อง [1 กรกฎาคม 2558 05:05 น.]
- ไขข้อข้องใจ !! น้องหมากินเก่ง แต่ทำไมถึงผอม [1 กรกฎาคม 2558 05:05 น.]
- 10 ข้อห้ามเมื่อต้องช่วยชีวิตสุนัข [1 กรกฎาคม 2558 05:05 น.]
- เหตุผลที่น้องหมาถูกฉีดยาให้หลับไปตลอดกาล ... [1 กรกฎาคม 2558 05:05 น.]
- ถูกหรือไม่ ... วิธีรักษาน้องหมาแบบที่เราเข้าใจกันมาตลอด [1 กรกฎาคม 2558 05:05 น.]
- โรคไรขี้เรื้อนในน้องหมา [1 กรกฎาคม 2558 05:05 น.]
- แชมพูยารักษาโรคผิวหนังของสุนัขมีอะไรบ้าง [1 กรกฎาคม 2558 05:05 น.]
- การทำหมันสุนัขเพศผู้โดยไม่ผ่าตัดทำได้จริงหรือ? [1 กรกฎาคม 2558 05:05 น.]
ดูทั้งหมด

Copyright by npw-animalhospital.org
Engine by MAKEWEBEASY