อุปกรณ์เครื่องมือ
 
echocardiogram infusion pump สำหรับควบคุมการให้น้ำเกลืออัตโนมัติ Light Lamp
     
Under Water Treadmill ( ลู่วิ่งสายพานใต้น้ำ ) เครื่อง Electrosurgical  Unit (Bipolar) เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า (defibrillater)
     
เครื่องขูดหินปูน Magnetostrictive scaling เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ เบิร์ด 7 เอ เครื่องดมยาสลบไอโซฟูแลน
     
เครื่องตรวจ  blood gas เครื่องตรวจ blood chem (RT - 200) เครื่องตรวจ blood gas
     
เครื่องตรวจ PCR เครื่องตรวจค่าเลือด Blood chem (Vetest) เครื่องตรวจตาแบบ indirect ophthalmoscope
     
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรค (Autoclave) เครื่องยิงเลเซอร์ เครื่องยิงสว่านลม
     
เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) เครื่องวัดความดันตา  Tonovet เครื่องวัดความดันโลหิต  (blood pressure system)
     
เครื่องอบนึ่งฆ่า_เชื้อ 1 เครื่องอบนึ่งฆ่า_เชื้อ ตู้อบออกซิเจน + พ่นยา
     
ปืนยิงยาสัตว์ระยะไกล แผ่นความร้อน warming system มีดผ่าตัด เครื่องจี้ห้ามเลือดไฟฟ้า (electrocautery)
     
ไมโครชิพ ยูนิตทำฟัน อุดฟัน เอ๊กซเรย์
     
 
เอ็นโดสโคป โฮสเตอร์ 24 ชั่วโมง  
     
กล้องจุลทรรศ์ Microscope เครื่อง ultrasound echogenicity เครื่อง X-ray fluroscope
     
เครื่องขูดหินปูน
 
เครื่องดมยาสลบ  
Anesthesia Delivery System (SOARMED)
เครื่องดมยาสลบ
Anesthesia Machine (ven
tilator)
     
เครื่องดูดน้ำแรงดัน Suction pressure เครื่องตรวจเลือด CBC Mindray เครื่องปั่นเลือด centifuge
     
เครื่องผลิตออกซิเจนอัตโนมัติ เครื่องสลายต้อกระจก (Phacoemulsification machine) เครื่องอบนึ่งฆ่าเชื้อ
     
 
เครื่องอัลตร้าซาวด์เฟโก สลายต้อกระจก เอ๊กซเรย์ฟัน  
     
     
     
     
     
 

Copyright by npw-animalhospital.org
Engine by MAKEWEBEASY